Select Country
Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Nationale Echobon
2.1 De naam Nationale Echobon en de Nationale Echobonnen van €15, €25 en €50 zijn geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag.
2.2 De Nationale Echobon is daarmee exclusief gemachtigd tot het uitbrengen van nationale cadeaubonnen ten behoeve van echo's en toebehoren.
2.3 De Nationale Echobonnen zijn te besteden aan (pret)echo’s en bijbehorende producten bij de aangesloten echografische praktijken; te vinden op de site www.echobon.nl.
2.4 Klanten kunnen bij de aangesloten echopraktijken (een deel) betalen met de Nationale Echobon met de waarde van €15, €25 of €50 of een samenstelling daarvan. Er wordt geen geld teruggegeven op de Nationale Echobon.
2.5 De Nationale Echobonnen zijn onbeperkt geldig en zijn niet persoonsgebonden.
2.6 De Nationale Echobonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
2.7 Reproductie en/of vervalsing zijn verboden.
2.8 De Nationale Echobon is alleen geldig met controlestrook.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- en handlingskosten.

4. Verzend- en handlingskosten
4.1 Voor verzending van de Nationale Echobonnen brengt De Nationale Echobon portokosten in rekening.
4.2 De hoogte van de verzend- en handlingskosten bedragen in Nederland, tot een bestelling van €100 aan Nationale Echobonnen, 2,50  euro.
4.3 Bij een bestelling van meer dan €100 aan Nationale Echobonnen, bedragen de verzend- en handlingskosten 5 euro.
4.4 Afhankelijk van het aantal bestelde Nationale Echobonnen verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket.

5. Betaling
5.1 Na een bestelling via de site ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzend- en handlingskosten.
5.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen:
5.3 direct en online middels iDEAL, Paypal, Creditcard of
5.4 middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert de Nationale Echobon de bestelde echobonnen voor u. Mocht De Nationale Echobon de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de Nationale Echobonnen weer vrijgegeven voor de verkoop.
5.5 De Nationale Echobon verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.

6. Levering
6.1 Alle bestellingen worden binnen 6 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij TNT post.
6.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT post binnen 6 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
6.3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
6.4 TNT post bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.
6.5 Alle Nationale Echobonnen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een echobon tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien De Nationale Echobon uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
6.6 De Nationale Echobon is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post.

7. Retourneren
7.1 Betaalde en geleverde Nationale Echobonnen kunnen niet geretourneerd worden. De geldigheidsduur is onbeperkt en zijn niet persoonsgebonden.
7.2 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal De Nationale Echobon zorgdragen voor het verzenden van de juiste bestelling.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
8.2 De Nationale Echobon is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door De Nationale Echobon zo spoedig mogelijk worden aangepast.
8.3 De Nationale Echobon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
8.4 De Nationale Echobon aanvaardt geen (medische) aansprakelijkheid voor de uitgevoerde echo's e.d. bij de aangesloten praktijken
9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Nationale Echobon in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat De Nationale Echobon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door De Nationale Echobon gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Vragen
De Nationale Echobon streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van De Nationale Echobon.